Свідоцтво на торговельну марку № 225951 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 225951 (заявка m201625547): dpay
(111)
Номер свідоцтва
225951
(210)
Номер заявки
m201625547
(151)
Дата реєстрації знака
25.04.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.11.2026
(220)
Дата подання заявки
17.11.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.04.2017, бюл. № 8/2017
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; жовтий;

(731)
Заявники

Чердак Олександр Володимирович;
Вул. Чернігівська, ###, м. Харків, 61016 (UA)

(732)
Власники

Чердак Олександр Володимирович;
Вул. Чернігівська, ###, м. Харків, 61016 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Сєроштан Аліна Олександрівна;
А/с 46, м. Київ, 01030 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Фінансові операції; кредитно-грошові операції; аналізування фінансове; банківські послуги; брокерські послуги на фондовому ринку; брокерські послуги щодо акцій та облігацій; брокерські послуги щодо вуглецевих кредитів; брокерські послуги щодо цінних паперів; брокерські послуги; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); випускання кредитних карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; дистанційне банківське обслуговування; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне переказування коштів; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; зберігання у сейфах; зберігання цінностей; збирання коштів на благодійність; інвестування капіталу; іпотечні банківські операції; кліринг фінансовий; фінансові послуги клірингових установ; котирування біржове; кредитування під заставу; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; обмінювання грошей; обробляння платежів за дебетовими картками; обробляння платежів за кредитними картками; організовування збору коштів; оцінювання антикваріату; оцінювання марок; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметів нумізматики; оцінювання творів мистецтва; оцінювання у сфері оподаткування; оцінювання ювелірних виробів; перевіряння дійсності чеків; позичання під заставу; послуги бюро кредитних історій; послуги взаємних фондів; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги колекторських агентств; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; факторингові операції; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання вовни; фінансове оцінювання лісу на пні; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; фінансове спонсорство; фінансові послуги; фінансові послуги з митної брокерської діяльності; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; фінансові послуги щодо пенсійного забезпечування 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 225975 (заявка m201627541): pip; рір
*225975 m201627541
Свідоцтво торговельну марку № 183869 (заявка m201320851): smar t.w.m.; twm
*183869 m201320851
Свідоцтво торговельну марку № 183868 (заявка m201320849): аллпаы
*183868 m201320849
Свідоцтво торговельну марку № 162554 (заявка m201210116): horses
*162554 m201210116
Свідоцтво торговельну марку № 136397 (заявка m201020586): obmenka
*136397 m201020586

Схожі торговельні марки