Свідоцтво на торговельну марку № 183869 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 183869 (заявка m201320851): smar t.w.m.; twm
(111)
Номер свідоцтва
183869
(210)
Номер заявки
m201320851
(151)
Дата реєстрації знака
25.03.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.11.2023
(220)
Дата подання заявки
12.11.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.03.2014, бюл. № 6/2014
(731)
Заявники

Чердак Олександр Володимирович;
Вул. Чернігівська, ###, м. Харків, 61016 (UA)

(732)
Власники

Чердак Олександр Володимирович;
Вул. Чернігівська, ###, м. Харків, 61016 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Кондратюк Ігор Вікторович;
Вул. Єреванська, 18 А, кв. 17, м. Київ, 03087

(750)
Адреса для листування

Кондратюк Ігор Вікторович;
Вул. Єреванська, 18 А, кв. 17, м. Київ, 03087 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; агентства вертання боргів; агентства нерухомого майна; аналізування фінансове; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; брокерські послуги на фондовому ринку; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; доброчинство фінансове; довгострокове наймання (лізингування) сільськогосподарських ферм; експертування податкове; електронне переказування коштів; житлове керування; житлові контори; зберігання у сейфах; зберігання цінностей; збирання грошових пожертв; збирання коштів до добродійного фонду; збирання наймової плати; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; керування нерухомим майном; керування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; консультування щодо фінансової заборгованості; лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; митне посередництво; морське страхування; надавання позики на виплат (в кредит); надавання фінансових позик; наймання (орендування) житла (квартир); наймання (орендування) на виплат (в кредит); наймання (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна); обмінювання грошей; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; оцінювання антикваріату; оцінювання коштовностей; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметів нумізматики; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; позикові агентства; позичання під заставу; посередництво біржове; посередництво в реалізації вуглецевих кредитів; посередництво у забезпечуванні житлом; посередництво у найманні нерухомого майна; посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; посередницькі послуги щодо цінних паперів; послуги за дебетовими картками; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; послуги у поручництві; послуги фахівців із страхування; послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); послуги щодо опікунства; послуги щодо пенсійних виплат; страхове посередництво; страхування від нещасних випадків; страхування від пожеж; страхування життя; страхування здоров'я; факторингові операції; фінансове оцінювання вовни; фінансове оцінювання лісу на пні; фінансування; фонди взаємодопомоги. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 225975 (заявка m201627541): pip; рір
*225975 m201627541
Свідоцтво торговельну марку № 183868 (заявка m201320849): аллпаы
*183868 m201320849
Свідоцтво торговельну марку № 225951 (заявка m201625547): dpay
*225951 m201625547
Свідоцтво торговельну марку № 162554 (заявка m201210116): horses
*162554 m201210116
Свідоцтво торговельну марку № 136397 (заявка m201020586): obmenka
*136397 m201020586