Свідоцтво на торговельну марку № 162554 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 162554 (заявка m201210116): horses
(111)
Номер свідоцтва
162554
(210)
Номер заявки
m201210116
(151)
Дата реєстрації знака
10.10.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
13.06.2022
(220)
Дата подання заявки
13.06.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.10.2012, бюл. № 19/2012
(731)
Заявники

Чердак Олександр Володимирович;
Вул. Чернігівська, ###, м. Харків, 61016 (UA)

(732)
Власники

Чердак Олександр Володимирович;
Вул. Чернігівська, ###, м. Харків, 61016 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Кондратюк Ігор Вікторович;
Вул. Єреванська, 18 А, кв. 17, м. Київ, 03087

(750)
Адреса для листування

Кондратюк Ігор Вікторович;
Вул. Єреванська, 18 А, кв. 17, м. Київ, 03087 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Зв'язок; абонентський телеграфний зв'язок; агентства новин (інформаційні агентства); наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення бездротове; мовлення телевізійне; наймання (прокат) модемів; надавання доступу до баз даних; надавання доступу до чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; надавання телекомунікаційних каналів для замовляння послуг телемагазинів; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання вітальних листівок он-лайн; передавання повідомин; передавання телеграм; передавання факсимільне; передавання цифрових файлів; послуги голосової пошти; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телеграфні послуги; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо телеконференцій; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 225975 (заявка m201627541): pip; рір
*225975 m201627541
Свідоцтво торговельну марку № 183869 (заявка m201320851): smar t.w.m.; twm
*183869 m201320851
Свідоцтво торговельну марку № 183868 (заявка m201320849): аллпаы
*183868 m201320849
Свідоцтво торговельну марку № 225951 (заявка m201625547): dpay
*225951 m201625547
Свідоцтво торговельну марку № 136397 (заявка m201020586): obmenka
*136397 m201020586

Схожі торговельні марки