Свідоцтво на торговельну марку № 136397 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 136397 (заявка m201020586): obmenka
(111)
Номер свідоцтва
136397
(210)
Номер заявки
m201020586
(151)
Дата реєстрації знака
10.03.2011
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
29.10.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
30.12.2020
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
30.12.2030
(220)
Дата подання заявки
30.12.2010
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.03.2011, бюл. № 5/2011
(731)
Заявники

Чердак Олександр Володимирович;
Вул. Чернігівська, ###, м. Харків, 61016 (UA)

(732)
Власники

Чердак Олександр Володимирович;
Вул. Чернігівська, ###, м. Харків, 61016 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Трембовецька Тетяна Петрівна;
Вул. Кадетський Гай, 3, кв. 93, м. Київ, 03048

(750)
Адреса для листування

Трембовецька Тетяна Петрівна;
Вул. Кадетський Гай, 3, кв. 93, м. Київ, 03048 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Зв'язок; абонентський телеграфний зв'язок; послуги агентств телеграфного і телефонного інформування (агентства новин); наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; викликання по радіо чи по телефону (послуги); інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); надання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення телевізійне; наймання (прокат) модемів; надавання доступу до баз даних; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надання чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; передавання телеграм; передавання факсимільне; посилання повідомин; посилання телеграм; послуги голосової пошти; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телеграфні послуги; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо телеконференцій; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури; відправляння та отримування електронних повідомин та електронних зображень в мережі інтернет за допомогою інтернет-пейджерів; забезпечування спілкування через інтернет-чати; забезпечування спілкування через інтернет-форуми; забезпечування спілкування через інтернет-блоги (інтернет-щоденники); надавання веб-інтерфейсу для користування та керування електронною поштою; надавання доступу до дискового простору для розміщування інтернет-пошти; надавання доступу до дискового простору для розміщування особистої інформації в мережі інтернет; послуги, що дають змогу усно і візуально спілкуватися одній людині з іншою людиною за допомогою інтернету, а саме: IP-телефонії та інтернет-пейджерів; послуги зв'язку за допомогою веб-сторінок; послуги провайдерів. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 225975 (заявка m201627541): pip; рір
*225975 m201627541
Свідоцтво торговельну марку № 183869 (заявка m201320851): smar t.w.m.; twm
*183869 m201320851
Свідоцтво торговельну марку № 183868 (заявка m201320849): аллпаы
*183868 m201320849
Свідоцтво торговельну марку № 225951 (заявка m201625547): dpay
*225951 m201625547
Свідоцтво торговельну марку № 162554 (заявка m201210116): horses
*162554 m201210116

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 229700 (заявка m201704563): obmenka.kharkov
*229700 m201704563
Свідоцтво торговельну марку № 307156 (заявка m202104885): #меняйвыгодно; obmen24; меняй выгодно
*307156 m202104885
Свідоцтво торговельну марку № 191999 (заявка m201318227): d-obmen; dobmen
*191999 m201318227
D-OBMEN
Свідоцтво торговельну марку № 170798 (заявка m201211567): obmen
*170798 m201211567
Свідоцтво торговельну марку № 102047 (заявка m200818638): obmen
*102047 m200818638