Заявка на торговельну марку № 2003043930 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № 2003043930: web many; webmany
(210)
Номер заявки
2003043930
(220)
Дата подання заявки
16.04.2003
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів) 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи, визначення громадської думки, послуги щодо громадських відносин, прогнозування економічне, служби новин, сприяння продажеві, інші послуги, віднесені до 35 класу 

Кл.38:

Зв'язок, в т.ч. електронна пошта, послуги інформаційних агентств, зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів, комп'ютерне передавання повідомим і зображень, телевізійне- і радіомовлення, кабельне телевізійне мовлення 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів, влаштування і проведення з'їздів, конференцій, семінарів, симпозіумів, готування радіо- і телевізійних програм, публікування текстів; інші послуги, віднесені до 41 класу 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги, в т.ч. правниче дослідження 

Інші торговельні марки цього власника