Заявка на торговельну марку № 2003043394 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № 2003043394: міс харків; mic xapkib
(210)
Номер заявки
2003043394
(220)
Дата подання заявки
03.04.2003
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; всі товари, що включені до 16 класу 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: визначання громадської думки, послуги щодо громадських відносин, прогнозування економічне, сприяння продажеві 

Кл.38:

Зв'язок; всі послуги, що включені до 38 класу, в тому числі: електронна пошта, послуги інформаційних агентств, радіомовлення, телевізійне мовлення, послуги щодо телеконференцій 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; всі послуги, що включені до 41 класу, в тому числі: влаштовування і проводіння конференцій, семінарів, симпозіумів, конкурсів краси; готування радіо- і телевізійних програм; публікування текстів, крім рекламних; фотографування; створювання видовищ 

Інші торговельні марки цього власника