Заявка на торговельну марку № m200808453 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200808453: салон 888
(210)
Номер заявки
m200808453
(220)
Дата подання заявки
29.04.2008
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; аналізування собівартості; влаштовування і проведення виставок або ярмарок на комерційні або рекламні потреби, ділове оцінювання; досліджування і прогнозування ринків товарів і послуг; ділове інформування; імпортно-експортні агентства, рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюдження рекламних матеріалів; сприяння продажеві 

Кл.38:

Зв'язок, електронна пошта; послуги агентств телеграфного і телефонного інформування; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; кабельне телевізійне мовлення; телевізійне і радіомовлення, факсимільне передавання, телекомунікаційні послуги 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги, влаштування спортивних і культурних заходів; влаштування і проводіння з'їздів, конференцій, семінарів, симпозіумів, готування радіо- і телевізійних програм; публікування текстів, крім рекламних; видавання книжок; служба новин 

Кл.45:

Правничі послуги,; послуги щодо охорони майна та людей,; послуги арбітрів,; консультування щодо інтелектуальної власності,; ліцензування інтелектуальної власності,; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю,; забезпечування охорони авторських прав,; правниче досліджування,; правничі послуги,; послуги щодо судового процесу 

Інші торговельні марки цього власника