Заявка на торговельну марку № m200901821 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200901821: odnokrovatniki
(210)
Номер заявки
m200901821
(220)
Дата подання заявки
23.02.2009
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що належать до 16 класу; друкована продукція, в тому числі: газети, журнали, періодичні видання,; плакати; навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування, що належать до 16 класу 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; аналізування собівартості; влаштовування і проводіння виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби; ділове оцінювання; досліджування і прогнозування ринків товарів і послуг; ділове інформування; імпортно-експортні агентства; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажеві 

Кл.38:

Зв'язок; електронна пошта; послуги агентств телеграфного і телефонного інформування; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; кабельне телевізійне мовлення; телевізійне і радіомовлення; факсимільне передавання; телекомунікаційні послуги 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; влаштовування і проводіння з'їздів, конференцій, семінарів, симпозіумів; готування радіо- і телевізійних програм; публікування текстів, крім рекламних; видавання книжок; служба новин 

Інші торговельні марки цього власника