Свідоцтво на знак № 88296 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 88296 (заявка m200618526): атака; ataka
(111)
Номер свідоцтва
88296
(210)
Номер заявки
m200618526
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
25.11.2016
(151)
Дата реєстрації знака
25.02.2008
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
24.11.2016
(220)
Дата подання заявки
24.11.2006
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.02.2008, бюл. № 4/2008
(731)
Заявники

Тарасенко Анатолій Володимирович;
Вул. Пушкінська, 79/1, м. Харків, 61024 (UA)

(732)
Власники

Тарасенко Анатолій Володимирович;
Вул. Пушкінська, 79/1, м. Харків, 61024 (UA)

(740)
Довірена особа

Трушко Петро Васильович;
Вул. Артема, 26-А, кв. 29, м. Київ, 04053

(750)
Адреса для листування

Трушко Петро Васильович;
Вул. Артема, 26 А, кв. 29, м. Київ, 53, 04053 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що належать до 16 класу; друкована продукція, в тому числі: газети, журнали, періодичні видання; навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування, що належать до 16 класу 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю 

Кл.38:

Зв'язок; електронна пошта; послуги агентств телеграфного і телефонного інформування; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; кабельне телевізійне мовлення; телевізійне і радіомовлення 

Кл.39:

Транспорт; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей; інформування щодо перевозіння; повітряне перевозіння пасажирів і вантажів; автобусне перевозіння; автомобільне перевозіння; залізничне перевозіння; водне перевозіння; супроводжування подорожувальників; послуги щодо експедування вантажів; доставляння товарів, посилок, повідомин, газет; зберігання товарів на складах; інформування щодо зберігання товарів на складах; наймання складів; завантажування і розвантажування вантажів; завантажування і розвантажування транспортних засобів; послуги водіїв; буксирування; посередництво у перевозінні; захищений транспорт для перевозіння коштовностей; посередництво у фрахтуванні; наймання транспортних засобів; трубопровідне переміщування 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; влаштовування і проводіння з'їздів, конференцій, семінарів, симпозіумів; готування радіо- і телевізійних програм; публікування текстів, крім рекламних; служба новин 

Кл.42:

Розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги, в тому числі правниче досліджування 

Кл.45:

Персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона; послуги щодо охорони майна та людей 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки