Свідоцтво на торговельну марку № 239295 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 239295 (заявка m201617011): більше! прошу! ще більше! хоч 200 тисяч! на довше! хоч на 48 місяців! за кредитами-в кредитмаркет!
(111)
Номер свідоцтва
239295
(210)
Номер заявки
m201617011
(151)
Дата реєстрації знака
12.03.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.08.2026
(220)
Дата подання заявки
05.08.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.03.2018, бюл. № 5/2018
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Трушко Ольга Володимирівна;
А/с 48, м. Київ, 03148 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; послуги агентств комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудит комерційної діяльності; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; демонстрування товарів; довідки ділові; допомога в керуванні справами; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ділове; досліджування ринкове; експертування на ділову успішність; записування повідомлень (канцелярські роботи); збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; послуги імпортно-експортних агентств; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; інформування ділове; комп'ютеризоване ведення справ; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; маркетинг; машинописні роботи; репродукування документів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання ділове; передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги з фотокопіювання; пошук спонсорів; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; економічне прогнозування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування поштою; послуги рекламних агентств; розвідування ділове; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; сприяння продажам (посередництво); телевізійне рекламування; телемаркетинг; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; послуги колекторських агентств; послуги агентств із забезпечування житлом (квартирами); послуги агентств нерухомого майна; аналізування фінансове; банківські послуги; брокерські послуги на фондовому ринку; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); випускання дорожніх чеків; випускання кредитних карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; дистанційне банківське обслуговування; лізинг сільськогосподарських ферм; електронне переказування коштів; житлове керування; зберігання у сейфах; зберігання цінностей; збирання грошових пожертв; збирання коштів до добродійного фонду; збирання наймової плати; інформування про зміни біржового курсу; керування нерухомим майном; клірингові (взаємні безготівкові) розрахунки; консультування щодо страхування; консультування щодо фінансової заборгованості; кредитування під заставу; лізинг нерухомого майна; фінансові послуги з митної брокерської діяльності; морське страхування; надавання позики на виплат (в кредит); надавання фінансових позик; надавання фінансової інформації за допомогою веб-сайтів; орендування житла (квартир); наймання (орендування) на виплат (в кредит); наймання (орендування) офісів (контор) (нерухомого майна); обмінювання грошей; обробляння платежів за кредитними картками; оцінювання антикваріату; оцінювання коштовностей; оцінювання марок; оцінювання творів мистецтва; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметів нумізматики; перевіряння дійсності чеків; підзаставні банківські позики; податкове експертування; послуги бюро кредитних історій; позичання під заставу; посередництво біржове; посередництво в реалізації вуглецевих кредитів; посередництво у забезпечуванні житлом (квартирами); посередництво у найманні нерухомого майна; посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; посередницькі послуги щодо цінних паперів; обробляння платежів за дебетовими картками; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; надавання поручительств; послуги фахівців із страхування; довірче керування фінансовими активами; послуги щодо пенсійних виплат; страхове інформування; страхове посередництво; страхування від нещасних випадків; страхування від пожеж; страхування життя; страхування здоров'я; факторингові операції; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове консультування; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; фінансове оцінювання вовни; фінансове оцінювання лісу на пні; фінансове спонсорство; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; фінансові послуги; послуги взаємних фондів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 297784 (заявка m201914658): km; км
*297784 m201914658
Свідоцтво торговельну марку № 297787 (заявка m201914670): км; km
*297787 m201914670
Свідоцтво торговельну марку № 297785 (заявка m201914664): за кредитами-в кредитмаркет!; кредит маркет; км; km
*297785 m201914664
Свідоцтво торговельну марку № 298509 (заявка m201914759)
*298509 m201914759
Свідоцтво торговельну марку № 296115 (заявка m201914772)
*296115 m201914772
Свідоцтво торговельну марку № 297771 (заявка m201914509): на ремонт коштів бракує? кредитман тебе врятує. за кредитами-в кредитмаркет!; кредит маркет
*297771 m201914509
Свідоцтво торговельну марку № 297777 (заявка m201914629): km; км; стоїть ремонт?
*297777 m201914629
Свідоцтво торговельну марку № 297770 (заявка m201914486): гаманець сумує і бізнес стоїть?; кредитман з коштами до тебе летить; за кредитами-в кредитмаркет!; кредит маркет
*297770 m201914486
Свідоцтво торговельну марку № 298109 (заявка m201914540): за кредитами-в кредитмаркет!; за кредитами в кредитмаркет; км; km
*298109 m201914540
Свідоцтво торговельну марку № 297773 (заявка m201914525): km; км; за кредитами-в кредитмаркет!; за кредитами в кредитмаркет; mapket
*297773 m201914525
Свідоцтво торговельну марку № 296110 (заявка m201914606): не йде справа?; !; км; km
*296110 m201914606
Свідоцтво торговельну марку № 297769 (заявка m201914462): у відпустку всім кортить?; кредитман до вас летить; за кредитами-в кредитмаркет!; кредит маркет
*297769 m201914462
Свідоцтво торговельну марку № 297767 (заявка m201914453): гаманець сумує і бізнес стоїть?; кредитман з грошима до тебе летить; за кредитами-в кредитмаркет!; кредит маркет
*297767 m201914453
Свідоцтво торговельну марку № 296112 (заявка m201914618): km; км; кредитмаркет; кредит маркет; !
*296112 m201914618
Свідоцтво торговельну марку № 297783 (заявка m201914645): км; km
*297783 m201914645
Свідоцтво торговельну марку № 297768 (заявка m201914459): на ремонт грошей бракує?; кредитман тебе врятує; за кредитами-в кредитмаркет!; кредит маркет
*297768 m201914459
Свідоцтво торговельну марку № 95264 (заявка m200713448): credit market
*95264 m200713448
Свідоцтво торговельну марку № 282572 (заявка m201808133): за кредитами-в кредитмаркет!; кредит маркет; км; km
*282572 m201808133
Свідоцтво торговельну марку № 289448 (заявка m201900547): за кредитами-в кредитмаркет!; кредит маркет; км; km
*289448 m201900547
Свідоцтво торговельну марку № 98015 (заявка m200720958): кредит маркет
*98015 m200720958
Свідоцтво торговельну марку № 291164 (заявка m201824691): кредитман
*291164 m201824691
Свідоцтво торговельну марку № 262764 (заявка m201715170): кредити, щоб краще жити
*262764 m201715170
Свідоцтво торговельну марку № 268497 (заявка m201729192): кредит маркет; за кредитами-в кредитмаркет!; км; km
*268497 m201729192
Свідоцтво торговельну марку № 204391 (заявка m201324001): кредит в один клік!
*204391 m201324001
Свідоцтво торговельну марку № 239294 (заявка m201617009): км; за кредитами-в кредитмаркет
*239294 m201617009
Свідоцтво торговельну марку № 239293 (заявка m201617008): км; за кредитами в кредитмаркет
*239293 m201617008
Свідоцтво торговельну марку № 204390 (заявка m201324000): кредит в один клик!
*204390 m201324000
Свідоцтво торговельну марку № 46418 (заявка 2003021172): fsc; fcs; sfc; financial solutions center
*46418 2003021172
Свідоцтво торговельну марку № 239292 (заявка m201617007): за кредитами в кредитмаркет!
*239292 m201617007
Свідоцтво торговельну марку № 187016 (заявка m201400247): капуста
*187016 m201400247
Свідоцтво торговельну марку № 258563 (заявка m201716462): фінанси більше не співають романси!
*258563 m201716462
Свідоцтво торговельну марку № 187015 (заявка m201400246): kapusta
*187015 m201400246
Свідоцтво торговельну марку № 109410 (заявка m200802044): km; км; кредитмаркет
*109410 m200802044
Свідоцтво торговельну марку № 206350 (заявка m201405794): kapusta
*206350 m201405794
Свідоцтво торговельну марку № 289436 (заявка m201900491): Вони повертаються! мрії збуваються! за кредитами-в кредитмаркет!; кредит маркет
*289436 m201900491
Свідоцтво торговельну марку № 38595 (заявка 2003021171): fcs; sfc; центр финансовых решений; fsc
*38595 2003021171
Свідоцтво торговельну марку № 289443 (заявка m201900521): кредитмаркет; 500; км; km
*289443 m201900521
Свідоцтво торговельну марку № 68920 (заявка 20041213079): fsc
*68920 20041213079
Свідоцтво торговельну марку № 293452 (заявка m201900434): за кредитами-в кредитмаркет!; кредит маркет; км; km
*293452 m201900434
Свідоцтво торговельну марку № 181787 (заявка m201301709): км; km; kreditmarket; assistance
*181787 m201301709
Свідоцтво торговельну марку № 114549 (заявка m200809927): даємо гроші з розумом
*114549 m200809927