Свідоцтво на знак № 38595 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 38595 (заявка 2003021171): fcs; sfc; центр финансовых решений; fsc

38595

2003021171

15.03.2004

15.11.2012

07.02.2013

07.02.2023

07.02.2003

15.03.2004, бюл. № 3/2004

зелений;

Дурицький Ігор Миколайович;
Вул. Героїв Дніпра, 19, кв. 18, м. Київ, 209, 04209 (UA)

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ";
Вул. Комінтерну, 30, м. Київ, 01032 (UA)

Трушко О.В.

Трушко О.В.;
А/с 48, м. Київ, 03148 (UA)

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); послуги щодо громадських відносин; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; складання звітів про стан рахунків; імпортно-експортні агентства; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування комп'ютерними файлами; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; наймання місця на реклами; наймання рекламних матеріалів; наймові контори; оновлювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); готування платіжних документів; складання податкових декларацій; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розповсюджування зразків; розсилання поштою рекламних матеріалів; секретарське обслуговування; статистичне інформування; обробляння текстів; телевізійне рекламування; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; банківські операції; агентства стягнення боргів; взаємні безготівкові розрахунки; створювання взаємних фондів; видавання дорожніх чеків; наймання на виплат; обслуговування за виплатними картками; випускання виплатних карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; обмінювання грошей; збирання грошей, підписів тощо; послуги за дебетовими картками; збирання добродійного фонду; доброчинство фінансове; експертування податкове; житлове керування; страхування життя; зберігання цінностей; збирання наймової плати; страхування здоров'я; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; переказування коштів електронне; агентства нерухомого майна; керування нерухомим майном; митне посередництво; морське страхування; надавання позики на виплат; страхування від нещасних випадків; оцінювання нерухомого майна; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); ощадні банки; послуги пенсійних кас; перевіряння справжньості чеків; підзаставні банківські позики; страхування від пожеж; надавання позик фінансових; позикові агентства; позичання під заставу; послуги у поручництві; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; наймання приміщень; зберігання у сейфах; страхове посередництво; послуги фахівців страхування; фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів 

Кл.41:

Освіта; виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування лотерей; готування радіо- і телевізійних програм; влаштовування і проводіння конференцій; навчання; навчання практичне; презентації; влаштовування і проводіння симпозіумів 

Кл.42:

Правничі послуги; наукове та промислове досліджування; програмування; використовування патентів; відновлювання комп'ютерної бази даних; доглядання програмного статку комп'ютерів; експертування; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; наймання комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; наймання програмного статку комп'ютерів; перевіряння якості