Свідоцтво на знак № 38595 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 38595 (заявка 2003021171): fcs; sfc; центр финансовых решений; fsc
(111)
Номер свідоцтва
38595
(210)
Номер заявки
2003021171
(151)
Дата реєстрації знака
15.03.2004
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
15.11.2012
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
07.02.2013
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
07.02.2023
(220)
Дата подання заявки
07.02.2003
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.03.2004, бюл. № 3/2004
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений;

(731)
Заявники

Дурицький Ігор Миколайович;
Вул. Героїв Дніпра, 19, кв. 18, м. Київ, 209, 04209 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ";
Вул. Комінтерну, 30, м. Київ, 01032 (UA)

(740)
Довірена особа

Трушко О.В.;
А/с 48, м. Київ, 03148

(750)
Адреса для листування

Трушко О.В.;
А/с 48, м. Київ, 03148 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); послуги щодо громадських відносин; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; складання звітів про стан рахунків; імпортно-експортні агентства; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування комп'ютерними файлами; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; наймання місця на реклами; наймання рекламних матеріалів; наймові контори; оновлювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); готування платіжних документів; складання податкових декларацій; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розповсюджування зразків; розсилання поштою рекламних матеріалів; секретарське обслуговування; статистичне інформування; обробляння текстів; телевізійне рекламування; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; банківські операції; агентства стягнення боргів; взаємні безготівкові розрахунки; створювання взаємних фондів; видавання дорожніх чеків; наймання на виплат; обслуговування за виплатними картками; випускання виплатних карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; обмінювання грошей; збирання грошей, підписів тощо; послуги за дебетовими картками; збирання добродійного фонду; доброчинство фінансове; експертування податкове; житлове керування; страхування життя; зберігання цінностей; збирання наймової плати; страхування здоров'я; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; переказування коштів електронне; агентства нерухомого майна; керування нерухомим майном; митне посередництво; морське страхування; надавання позики на виплат; страхування від нещасних випадків; оцінювання нерухомого майна; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); ощадні банки; послуги пенсійних кас; перевіряння справжньості чеків; підзаставні банківські позики; страхування від пожеж; надавання позик фінансових; позикові агентства; позичання під заставу; послуги у поручництві; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; наймання приміщень; зберігання у сейфах; страхове посередництво; послуги фахівців страхування; фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів 

Кл.41:

Освіта; виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування лотерей; готування радіо- і телевізійних програм; влаштовування і проводіння конференцій; навчання; навчання практичне; презентації; влаштовування і проводіння симпозіумів 

Кл.42:

Правничі послуги; наукове та промислове досліджування; програмування; використовування патентів; відновлювання комп'ютерної бази даних; доглядання програмного статку комп'ютерів; експертування; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; наймання комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; наймання програмного статку комп'ютерів; перевіряння якості 

Інші торговельні марки цього власника