Свідоцтво на знак № 181787 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 181787 (заявка m201301709): км; km; assistance; kreditmarket

181787

m201301709

10.02.2014

05.02.2023

05.02.2013

10.02.2014, бюл. № 3/2014

чорний; сірий; сріблястий; білий;

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ»;
Вул. Комінтерна, 30, м. Київ, 01032 (UA)

Трушко Ольга Володимирівна

Трушко Ольга Володимирівна;
А/с 48, м. Київ, 03148 (UA)

 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; оцінювання антикваріату; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; агентства вертання боргів; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; доброчинство фінансове; електронне переказування коштів; експертування податкове; житлове керування; житлові контори; зберігання у сейфах; зберігання цінностей; збирання грошових пожертв; збирання коштів до добродійного фонду; керування нерухомим майном; збирання наймової плати; інформування фінансове; консультування щодо страхування; лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; митне посередництво; морське страхування; надавання позики на виплат (в кредит); надавання фінансових позик; наймання (орендування) квартир (житла); наймання (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна); наймання (орендування) на виплат (в кредит); обмінювання грошей; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; оцінювання коштовностей; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметів нумізматики; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; позикові агентства; позичання під заставу; посередництво біржове; посередництво у найманні нерухомого майна; посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; посередницькі послуги щодо цінних паперів; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; послуги у поручництві; послуги щодо опікунства; послуги щодо пенсійних виплат; страхове інформування; страхове посередництво; страхування від нещасних випадків; страхування від пожеж; страхування життя; страхування здоров'я; факторингові операції; довгострокове наймання (лізингування) сільськогосподарських ферм; фінансове керування; фінансове консультування; фінансове оцінювання (страхування, банківські операції, нерухоме майно); фінансування; фонди взаємодопомоги 

Кл.45:

Правничі послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона; влаштовування зустрічей; детективні (розшукові) агентства; забезпечування охорони авторських прав; консультування щодо безпеки; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); наймання (прокат) сейфів; особиста охорона; повертання втрачених речей; послуги арбітрів; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; послуги щодо позасудового вирішення спорів; послуги щодо судового процесу; правниче досліджування; реєстрування доменних імен (правничі послуги); стеження за охоронною сигналізацією; супроводжування (ескорт)