Заявка на знак № m201323998 fbПоширити

Заявка на знак для товарів і послуг № m201323998: капуста

m201323998

25.12.2013

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ»;
 (UA)

Трушко Ольга Володимирівна

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудит комерційної діяльності; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; демонстрування товарів; довідки ділові; допомога в керуванні справами; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ділове; досліджування ринкове; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; інформування ділове; керування комп'ютерними файлами; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; маркетинг; машинописні роботи; множення документів; наймання [орендування] місця на реклами; наймання [прокат] канцелярських машин і обладдя; наймання [прокат] торговельних автоматів; наймання [прокат] фотокопіювальної техніки; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання ділове; передплачування газет [посередництво]; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; прогнозування економічне; психологічне випробовування [тестування] для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; розвідування ділове; розклеювання [розміщування] афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; сприяння продажеві [посередництво]; телевізійне рекламування; телемаркетинг; упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; фахове консультування щодо підприємництва; шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; агентства вертання боргів; агентства нерухомого майна; аналізування фінансове; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; брокерські послуги на фондовому ринку; взаємні безготівкові [клірингові] розрахунки; визначання вартості ремонту [фінансове оцінювання]; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних [виплатних] карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; доброчинство фінансове; довгострокове наймання [лізингування] сільськогосподарських ферм; експертування податкове; електронне переказування коштів; житлове керування; житлові контори; зберігання у сейфах; зберігання цінностей; збирання грошових пожертв; збирання коштів до добродійного фонду; збирання наймової плати; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; керування нерухомим майном; керування фінансове; клірингові [взаємні безготівкові] розрахунки; консультування фінансове; консультування щодо страхування; консультування щодо фінансової заборгованості; лізингування [орендування] [довгострокове наймання] нерухомого майна; митне посередництво; морське страхування; надавання позики на виплат [в кредит]; надавання позик фінансових; наймання [орендування] на виплат [в кредит]; наймання [орендування] нерухомого майна; обмінювання грошей; обслуговування за кредитними [виплатними] картками; орендування [наймання] на виплат [в кредит]; оцінювання антикваріату; оцінювання коштовностей; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметів нумізматики; оцінювання фінансове [страхування, банківські операції, нерухоме майно]; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; позикові агентства; позичання під заставу; посередництво біржове*; посередництво у забезпечуванні житлом; посередництво у найманні нерухомого майна; посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; посередницькі послуги щодо цінних паперів; послуги за дебетові картки; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; послуги у поручництві; послуги фахівців із страхування; послуги щодо ліквідування фірм [фінансові]; послуги щодо опікунства; послуги щодо пенсійних виплат; страхове посередництво; факторингові операції; фінансування; фонди взаємодопомоги 

Схожі торговельні марки