Свідоцтво на знак № 187015 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 187015 (заявка m201400246): kapusta
(111)
Номер свідоцтва
187015
(210)
Номер заявки
m201400246
(151)
Дата реєстрації знака
10.06.2014
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
13.01.2024
(220)
Дата подання заявки
13.01.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.06.2014, бюл. № 11/2014
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ»;
Вул. Комінтерну, 30, м. Київ, 01032 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ»;
Вул. Комінтерну, 30, м. Київ, 01032 (UA)

(740)
Довірена особа

Трушко Ольга Володимирівна;
*

(750)
Адреса для листування

Трушко Ольга Володимирівна;
А/с 48, м. Київ, 03148 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудит комерційної діяльності; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; демонстрування товарів; ділові довідки; допомога в керуванні справами; дорадча допомога в діловому керуванні; ділове досліджування; досліджування ринкове; експертування на ділову успішність; записування повідомин (канцелярські роботи); збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; ділове інформування; керування комп'ютерними файлами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; фахове консультування щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; маркетинг; машинописні роботи; множення документів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; ділове оцінювання; передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; економічне прогнозування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; ділове розвідування; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; телемаркетинг; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки