Свідоцтво на знак № 262764 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 262764 (заявка m201715170): кредити, щоб краще жити

262764

m201715170

12.08.2019

11.07.2027

11.07.2017

12.08.2019, бюл. № 15/2019

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ»;
Вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, 01032 (UA)

Трушко Ольга Володимирівна (№ 256)

Трушко Ольга Володимирівна;
А/с 48, м. Київ, 03148 (UA)

 

Кл.35:

Рекламування; офісні роботи; адміністрування програм лояльності для клієнтів; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; виписування рахунків; готування платіжних документів; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; економічне прогнозування; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оцінювання підприємницької діяльності; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з порівнювання цін; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; сприяння продажам для інших; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Кл.36:

Фінансові операції; кредитно-грошові операції; аналізування фінансове; банківські послуги; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); випускання кредитних карток; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; дистанційне банківське обслуговування; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; іпотечні банківські операції; кліринг фінансовий; фінансові послуги клірингових установ; кредитування під заставу; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; обмінювання грошей; обробляння платежів за дебетовими картками; обробляння платежів за кредитними картками; оцінювання антикваріату; оцінювання марок; оцінювання предметів нумізматики; оцінювання творів мистецтва; оцінювання ювелірних виробів; позичання під заставу; послуги бюро кредитних історій; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; факторингові операції; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання щодо банківських операцій; фінансове спонсорство; фінансові послуги; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу