Свідоцтво на торговельну марку № 256460 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 256460 (заявка m201627284): легранд
(111)
Номер свідоцтва
256460
(210)
Номер заявки
m201627284
(151)
Дата реєстрації знака
10.04.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
07.12.2026
(220)
Дата подання заявки
07.12.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.04.2019, бюл. № 7/2019
(731)
Заявники

Власенко Андрій Іванович;
Вул. Милославська, 8, кв. 396, м. Київ, 02225 (UA)

(732)
Власники

Власенко Андрій Іванович;
Вул. Милославська, 8, кв. 396, м. Київ, 02225 (UA)

(740)
Довірена особа

Чаплинський Олександр Сергійович;
Вул. Бальзака, 88 А, кв. 104, м. Київ, 02232

(750)
Адреса для листування

Чаплинський Олександр Сергійович;
Вул. Бальзака, 88 А, кв. 104, м. Київ, 02232 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Бактерицидні засоби; бактерійні отрути; біоциди; гербіциди; паразитоциди (засоби для нищення паразитів); пестициди (отрутохімікати); поживні середовища для бактеріологічних культур; протипаразитні препарати; протиспорові препарати; фунгіциди (протигрибкові препарати); хіміко-фармацевтичні препарати 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 217108 (заявка m201509318): amg; mgy; gmy; легранд-сервис; управляющая компания; ayg
*217108 m201509318
Свідоцтво торговельну марку № 126981 (заявка m200907053): леранд
*126981 m200907053
Свідоцтво торговельну марку № 166643 (заявка m201203159): лагранд
*166643 m201203159
Свідоцтво торговельну марку № 166642 (заявка m201203158): лагранд
*166642 m201203158