Заявка на торговельну марку № m201624059 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201624059: консорт
(210)
Номер заявки
m201624059
(220)
Дата подання заявки
01.11.2016
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Бактерицидні засоби; бактерійні отрути; біоциди; гербіциди; паразитоциди (засоби для нищення паразитів); пестициди (отрутохімікати); поживні середовища для бактеріологічних культур; протипаразитні препарати; протиспорові препарати; середовища поживні для бактеріологічних культур; фунгіциди (протигрибкові препарати); хіміко-фармацевтичні препарати 

Кл.35:

Влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; допомога в керуванні справами; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; консультування фахове щодо підприємництва; перенаймання приміщень; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування зразків; сприяння продажеві (посередництво) 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 76227 (заявка m200513551): консорис
*76227 m200513551
Свідоцтво торговельну марку № 95326 (заявка m200807290): консорціум індустріальна група; ig; consortium industrial group
*95326 m200807290
Свідоцтво торговельну марку № 86495 (заявка m200611693): международный газотранспортный консорциум
*86495 m200611693
Свідоцтво торговельну марку № 86494 (заявка m200611692): міжнародний газотранспортний консорціум
*86494 m200611692
Свідоцтво торговельну марку № 62285 (заявка 20040809103): западно; украинский; консорциум; зук
*62285 20040809103
Свідоцтво торговельну марку № 62284 (заявка 20040809101): зук; західно; український; консорціум
*62284 20040809101
Свідоцтво торговельну марку № 57598 (заявка 20040505147): єдапс; консорціум; єdапс; едапс
*57598 20040505147
Свідоцтво торговельну марку № 52947 (заявка 20031111547): виробничий консорціум; українські бурові верстати
*52947 20031111547
Свідоцтво торговельну марку № 51813 (заявка 20031011445): український; зовнішньоекономічний; консорціум; закордоннафтогаз
*51813 20031011445
Свідоцтво торговельну марку № 50469 (заявка 2003055143): консорціум; укрбат; ub
*50469 2003055143