Свідоцтво на торговельну марку № 256464 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 256464 (заявка m201627291): емір; emip
(111)
Номер свідоцтва
256464
(210)
Номер заявки
m201627291
(151)
Дата реєстрації знака
10.04.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
07.12.2026
(220)
Дата подання заявки
07.12.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.04.2019, бюл. № 7/2019
(731)
Заявники

Власенко Андрій Іванович;
Вул. Милославська, 8, кв. 396, м. Київ, 02225 (UA)

(732)
Власники

Власенко Андрій Іванович;
Вул. Милославська, 8, кв. 396, м. Київ, 02225 (UA)

(740)
Довірена особа

Чаплинський Олександр Сергійович;
Вул. Бальзака, 88 А, кв. 104, м. Київ, 02232

(750)
Адреса для листування

Чаплинський Олександр Сергійович;
Вул. Бальзака, 88 А, кв. 104, м. Київ, 02232 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Бактерицидні засоби; бактерійні отрути; біоциди; гербіциди; паразитоциди (засоби для нищення паразитів); пестициди (отрутохімікати); поживні середовища для бактеріологічних культур; протипаразитні препарати; протиспорові препарати; фунгіциди (протигрибкові препарати); хіміко-фармацевтичні препарати 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 180517 (заявка m201220507): емі; emi
*180517 m201220507
Свідоцтво торговельну марку № 135602 (заявка m201008078): емі; emi
*135602 m201008078
Свідоцтво торговельну марку № 135601 (заявка m201008076): e.m.i.; emi; е.м.і.; емі
*135601 m201008076
Свідоцтво торговельну марку № 120886 (заявка m200813345): езі; е3і; емі; emi; emj; e3i; e3j
*120886 m200813345
Свідоцтво торговельну марку № 80741 (заявка m200606326): emi foods; емі
*80741 m200606326
Свідоцтво торговельну марку № 80742 (заявка m200606328): емі фудс; emi
*80742 m200606328
Свідоцтво торговельну марку № 68728 (заявка 2004021941): emi; емі
*68728 2004021941
Свідоцтво торговельну марку № 12782 (заявка 94124243): emi емі
*12782 94124243
Свідоцтво торговельну марку № 209137 (заявка m201417698): emix; еміх
*209137 m201417698