Заявка на торговельну марку № m201624056 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201624056: емір
(210)
Номер заявки
m201624056
(220)
Дата подання заявки
01.11.2016
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Бактерицидні засоби; бактерійні отрути; біоциди; гербіциди; паразитоциди (засоби для нищення паразитів); пестициди (отрутохімікати); поживні середовища для бактеріологічних культур; протипаразитні препарати; протиспорові препарати; середовища поживні для бактеріологічних культур; фунгіциди (протигрибкові препарати); хіміко-фармацевтичні препарати 

Кл.35:

Влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; допомога в керуванні справами; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; консультування фахове щодо підприємництва; перенаймання приміщень; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування зразків; сприяння продажеві (посередництво) 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 180525 (заявка m201220589): емір
*180525 m201220589
Свідоцтво торговельну марку № 180517 (заявка m201220507): емі; emi
*180517 m201220507
Свідоцтво торговельну марку № 135602 (заявка m201008078): емі; emi
*135602 m201008078
Свідоцтво торговельну марку № 135601 (заявка m201008076): e.m.i.; emi; е.м.і.; емі
*135601 m201008076
Свідоцтво торговельну марку № 120886 (заявка m200813345): езі; е3і; емі; emi; emj; e3i; e3j
*120886 m200813345
Свідоцтво торговельну марку № 80741 (заявка m200606326): emi foods; емі
*80741 m200606326
Свідоцтво торговельну марку № 80742 (заявка m200606328): емі фудс; emi
*80742 m200606328
Свідоцтво торговельну марку № 68728 (заявка 2004021941): emi; емі
*68728 2004021941
Свідоцтво торговельну марку № 12782 (заявка 94124243): emi емі
*12782 94124243
Свідоцтво торговельну марку № 209137 (заявка m201417698): emix; еміх
*209137 m201417698