Свідоцтво на торговельну марку № 246146 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 246146 (заявка m201624072): саніла агро
(111)
Номер свідоцтва
246146
(210)
Номер заявки
m201624072
(151)
Дата реєстрації знака
27.08.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
01.11.2026
(220)
Дата подання заявки
01.11.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.08.2018, бюл. № 16/2018
(731)
Заявники

Власенко Андрій Іванович;
Вул. Милославська, 8, кв. 396, м. Київ, 02225 (UA)

(732)
Власники

Власенко Андрій Іванович;
Вул. Милославська, 8, кв. 396, м. Київ, 02225 (UA)

(740)
Довірена особа

Чаплинський Олександр Сергійович;
Вул. Оноре Бальзака, 88 А, кв. 104, м. Київ, 02232

(750)
Адреса для листування

Чаплинський Олександр Сергійович;
Вул. Бальзака, 88 А, кв. 104, м. Київ, 02232 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Бактерицидні засоби; бактерійні отрути; біоциди; гербіциди; паразитоциди (засоби для нищення паразитів); пестициди (отрутохімікати); поживні середовища для бактеріологічних культур; протипаразитні препарати; протиспорові препарати; фунгіциди (протигрибкові препарати); хіміко-фармацевтичні препарати 

Кл.35:

Влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; допомога в керуванні справами; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; послуги імпортно-експортних агентств; консультування фахове щодо підприємництва; послуги з релокації для підприємств; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування зразків; сприяння продажам (посередництво) 

Інші торговельні марки цього власника