Заявка на торговельну марку № m201624061 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201624061: легранд
(210)
Номер заявки
m201624061
(220)
Дата подання заявки
01.11.2016
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Бактерицидні засоби; бактерійні отрути; біоциди; гербіциди; паразитоциди (засоби для нищення паразитів); пестициди (отрутохімікати); поживні середовища для бактеріологічних культур; протипаразитні препарати; протиспорові препарати; середовища поживні для бактеріологічних культур; фунгіциди (протигрибкові препарати); хіміко-фармацевтичні препарати 

Кл.35:

Влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; допомога в керуванні справами; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; консультування фахове щодо підприємництва; перенаймання приміщень; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування зразків; сприяння продажеві (посередництво) 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 217108 (заявка m201509318): amg; mgy; gmy; легранд-сервис; управляющая компания; ayg
*217108 m201509318
Свідоцтво торговельну марку № 126981 (заявка m200907053): леранд
*126981 m200907053
Свідоцтво торговельну марку № 166643 (заявка m201203159): лагранд
*166643 m201203159
Свідоцтво торговельну марку № 166642 (заявка m201203158): лагранд
*166642 m201203158