Свідоцтво на торговельну марку № 249733 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 249733 (заявка m201629467): атомоксин
(111)
Номер свідоцтва
249733
(210)
Номер заявки
m201629467
(151)
Дата реєстрації знака
12.11.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
30.12.2026
(220)
Дата подання заявки
30.12.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.11.2018, бюл. № 21/2018
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний;

(731)
Заявники

АСІНО ФАРМА АГ (ACINO PHARMA AG);
Бірсвег 2, СН-4253 Лісберг, Швейцарія (Birsweg 2, CH-4253 Lisberg, Switzerland) (CH)

(732)
Власники

АСІНО ФАРМА АГ (ACINO PHARMA AG);
Бірсвег 2, СН-4253 Лісберг, Швейцарія (Birsweg 2, CH-4253 Lisberg, Switzerland) (CH)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Оцалюк В. М., Патентно-правове бюро «Оцалюк та партнери»;
А/с 89, м. Київ, 03037 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Капсули на ліки; ліки для людини; облатки на фармацевтичні потреби; пастилки на фармацевтичні потреби; таблетки на фармацевтичні потреби; сиропи на фармацевтичні потреби; фармацевтичні препарати; фармацевтичні продукти; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби 

Інші торговельні марки цього власника