Свідоцтво на торговельну марку № 261386 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 261386 (заявка m201719603): асіа; acia
(111)
Номер свідоцтва
261386
(210)
Номер заявки
m201719603
(151)
Дата реєстрації знака
10.07.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.09.2027
(220)
Дата подання заявки
05.09.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.07.2019, бюл. № 13/2019
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

сірий; червоний; оранжевий;

(731)
Заявники

АСІНО ФАРМА АГ (ACINO PHARMA AG);
Бірсвег 2, СН-4253 Лісберг, Швейцарія (Birsweg 2, CH-4253 Liesberg, Switzerland) (CH)

(732)
Власники

АСІНО ФАРМА АГ (ACINO PHARMA AG);
Бірсвег 2, СН-4253 Лісберг, Швейцарія (Birsweg 2, CH-4253 Liesberg, Switzerland) (CH)

(740)
Довірена особа

Оцалюк Валентин Михайлович (№ 359);
Просп. Корольова, 14, кв. 87, м. Київ, 03134

(750)
Адреса для листування

Патентно-правове бюро «Оцалюк та Партнери», Оцалюк Валентин Михайлович;
А/с 89, м. Київ, 03037 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Вивчання ринку; демонстрування товарів; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); маркетинг; маркетингові досліджування; написання рекламних текстів; послуги з комерційного посередництва; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; публікування рекламних текстів; рекламування 

Кл.41:

Викладання; освітні послуги; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; заочні курси; практичне навчання (демонстрування); професійна перепідготовка; публікування текстів, крім рекламних 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки