Свідоцтво на торговельну марку № 284174 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 284174 (заявка m201824936): оласін
(111)
Номер свідоцтва
284174
(210)
Номер заявки
m201824936
(151)
Дата реєстрації знака
12.10.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
24.10.2028
(220)
Дата подання заявки
24.10.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.10.2020, бюл. № 19/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний;

(731)
Заявники

АСІНО ФАРМА АГ (ACINO PHARMA AG);
Бірсвег 2, CH-4253 Лісберг, Швейцарія (Birsweg 2, CH-4253 Liesberg) (CH)

(732)
Власники

АСІНО ФАРМА АГ (ACINO PHARMA AG);
Бірсвег 2, CH-4253 Лісберг, Швейцарія (Birsweg 2, CH-4253 Liesberg) (CH)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Патентно-правове бюро «Оцалюк та Партнери», Оцалюк Валентин Михайлович;
А/с 89, м. Київ, 03037 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні препарати; фармацевтичні препарати, що містять оланзапін 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 32452 (заявка 2001031604): олас
*32452 2001031604