Свідоцтво на торговельну марку № 267919 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 267919 (заявка m201800641): биосон
(111)
Номер свідоцтва
267919
(210)
Номер заявки
m201800641
(151)
Дата реєстрації знака
25.11.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.01.2028
(220)
Дата подання заявки
12.01.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.11.2019, бюл. № 22/2019
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний;

(731)
Заявники

АСІНО ФАРМА АГ (ACINO PHARMA AG);
Бірсвег 2, СН-4253 Лісберг, Швейцарія (Birsweg 2, CH-4253 Liesberg, Switzerland) (CH)

(732)
Власники

АСІНО ФАРМА АГ (ACINO PHARMA AG);
Бірсвег 2, СН-4253 Лісберг, Швейцарія (Birsweg 2, CH-4253 Liesberg, Switzerland) (CH)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Патентно-правове бюро «Оцалюк та Партнери», Оцалюк В. М.;
А/с 89, м. Київ, 03037 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Ліки для людей; ліки на медичні потреби; фармацевтичні препарати; фармацевтичні продукти 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 87643 (заявка m200616874): биосом; com
*87643 m200616874
Свідоцтво торговельну марку № 156629 (заявка m201111437): ветеринарный комплекс бион
*156629 m201111437
Свідоцтво торговельну марку № 40400 (заявка 2001128260): бион
*40400 2001128260