Свідоцтво на торговельну марку № 282421 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 282421 (заявка m201824938): лакозам
(111)
Номер свідоцтва
282421
(210)
Номер заявки
m201824938
(151)
Дата реєстрації знака
10.09.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
24.10.2028
(220)
Дата подання заявки
24.10.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.09.2020, бюл. № 17/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний;

(731)
Заявники

АСІНО ФАРМА АГ (ACINO PHARMA AG);
Бірсвег 2, CH-4253 Лісберг, Швейцарія (Birsweg 2, CH-4253 Liesberg) (CH)

(732)
Власники

АСІНО ФАРМА АГ (ACINO PHARMA AG);
Бірсвег 2, CH-4253 Лісберг, Швейцарія (Birsweg 2, CH-4253 Liesberg) (CH)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Патентно-правове бюро «Оцалюк та Партнери», Оцалюк Валентин Михайлович;
А/с 89, м. Київ, 03037 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні препарати; фармацевтичні препарати, що містять лакосамід 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 263417 (заявка m201725144): лакор; лакоr
*263417 m201725144