Свідоцтво на торговельну марку № 300288 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 300288 (заявка m201915565): acino verum; руйнуємо міфи
(111)
Номер свідоцтва
300288
(210)
Номер заявки
m201915565
(151)
Дата реєстрації знака
23.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.06.2029
(220)
Дата подання заявки
26.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
23.06.2021, бюл. № 25/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

сірий; оранжевий; фіолетовий;

(731)
Заявники

АСІНО ФАРМА АГ (ACINO PHARMA AG);
Бірсвег 2, CH-4253 Лісберг, Швейцарія (Birsweg 2, CH-4253 Liesberg) (CH)

(732)
Власники

АСІНО ФАРМА АГ (ACINO PHARMA AG);
Бірсвег 2, CH-4253 Лісберг, Швейцарія (Birsweg 2, CH-4253 Liesberg) (CH)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Патентно-правове бюро «Оцалюк та Партнери», Оцалюк В. М.;
А/с 89, м. Київ, 03037 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Викладання; освітні послуги; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; заочні курси; практичне навчання (демонстрування); професійна перепідготовка; публікування текстів, крім рекламних 

Інші торговельні марки цього власника