Свідоцтво на торговельну марку № 270214 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 270214 (заявка m201800413): levicitam
(111)
Номер свідоцтва
270214
(210)
Номер заявки
m201800413
(151)
Дата реєстрації знака
10.01.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.01.2028
(220)
Дата подання заявки
10.01.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.01.2020, бюл. № 1/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний;

(731)
Заявники

АСІНО ФАРМА АГ (ACINO PHARMA AG);
Бірсвег 2, CH-4253 Лісберг, Швейцарія (Birsweg 2, CH-4253 Liesberg, Switzerland) (CH)

(732)
Власники

АСІНО ФАРМА АГ (ACINO PHARMA AG);
Бірсвег 2, CH-4253 Лісберг, Швейцарія (Birsweg 2, CH-4253 Liesberg, Switzerland) (CH)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Патентно-правове бюро «Оцалюк та Партнери», Оцалюк Валентин Михайлович;
А/с 89, м. Київ, 03037 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Ліки для людей; ліки на медичні потреби; фармацевтичні препарати; фармацевтичні продукти 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки