Заявка на торговельну марку № m200703578 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200703578: interactive
(210)
Номер заявки
m200703578
(220)
Дата подання заявки
06.03.2007
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); абонентський телеграфний зв'язок; послуги агентств телеграфного і телефонного інформування; наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; послуги викликання по радіо чи по телефону; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); електронна пошта; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; агентства новин; радіотелефонний зв'язок; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення телевізійне; наймання (прокат) модемів; радіомовлення; передавання телеграм; передавання факсимільне; посилання повідомин; посилання телеграм; супутниковий зв'язок; телеграфні послуги; послуги телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо телеконференцій; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки