Свідоцтво на торговельну марку № 115162 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 115162 (заявка m200812446): svit
(111)
Номер свідоцтва
115162
(210)
Номер заявки
m200812446
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
21.06.2018
(151)
Дата реєстрації знака
25.11.2009
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.06.2018
(220)
Дата подання заявки
20.06.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.11.2009, бюл. № 22/2009
(731)
Заявники

Коміссарук Борис Ізрайлевич;
Вул. Р. Люксембург, 20, кв. 16, м. Донецьк, 83000 (UA)

(732)
Власники

Коміссарук Борис Ізрайлевич;
Вул. Р. Люксембург, 20, кв. 16, м. Донецьк, 83000 (UA)

(740)
Довірена особа

Антошко Михайло Олексійович;
Просп. 40-річчя Жовтня, 26, м. Київ, 03039

(750)
Адреса для листування

Антошко Михайло Олексійович;
Просп. 40-річчя Жовтня, 26, м. Київ, 03039 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Аналізування собівартості; бухгалтерський облік; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; передплачування газет (посередництво); економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; імпортно-експортні агентства; інвойсування; комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; оцінювання лісу (дерева) на пні; послуги щодо огляду преси; оцінювання вовни; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); пошук спонсорів; служби працевлаштовування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших. 

Кл.42:

Дублювання комп'ютерних програм; послуги із захищання від комп'ютерних вірусів; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; наймання (прокат) комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; відновлювання комп'ютерної бази даних; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне системне аналізування; конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо енергозберігання; консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; надання пошукових засобів для інтернету; наймання (прокат) веб-серверів; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших; розміщування комп'ютерних веб-сайтів. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 300850 (заявка m201917859): open svit
*300850 m201917859
Свідоцтво торговельну марку № 297501 (заявка m202019918): svitpro; svit pro
*297501 m202019918
Свідоцтво торговельну марку № 294823 (заявка m201903843): svit
*294823 m201903843
Свідоцтво торговельну марку № 294992 (заявка m201910167): svit; іт
*294992 m201910167
Свідоцтво торговельну марку № 289271 (заявка m201828280): stomasvit; stoma svit
*289271 m201828280
Свідоцтво торговельну марку № 288244 (заявка m201826851): pryvit svit; pryvitsvit
*288244 m201826851
Свідоцтво торговельну марку № 287017 (заявка m201900047): star-svit; star svit
*287017 m201900047
Свідоцтво торговельну марку № 284851 (заявка m201823095): mova svit
*284851 m201823095
Свідоцтво торговельну марку № 284870 (заявка m201823182): fisiosvit; fisio svit
*284870 m201823182