Свідоцтво на торговельну марку № 94092 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 94092 (заявка m200705875): це-мій інтернет!
(111)
Номер свідоцтва
94092
(210)
Номер заявки
m200705875
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
12.04.2017
(151)
Дата реєстрації знака
10.07.2008
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.04.2017
(220)
Дата подання заявки
11.04.2007
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.07.2008, бюл. № 13/2008
(731)
Заявники

Коміссарук Борис Ізрайлевич;
Вул. Р. Люксембург, 20, кв. 16, м. Донецьк, 83000 (UA)

(732)
Власники

Коміссарук Борис Ізрайлевич;
Вул. Р. Люксембург, 20, кв. 16, м. Донецьк, 83000 (UA)

(740)
Довірена особа

Антошко Михайло Олексійович;
Просп. 40-річча Жовтня, 26, м. Київ, 39, 03039

(750)
Адреса для листування

Антошко Михайло Олексійович;
Просп. 40-річчя Жовтня, 26, м. Київ, 39, 03039 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); абонентський телеграфний зв'язок; послуги агентств телеграфного і телефонного інформування; наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; викликання по радіо чи по телефону (послуги); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; послуги щодо електронних сповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); електронна пошта; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; агентства новин; радіотелефонний зв'язок; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення телевізійне; наймання (прокат) модемів; радіомовлення; передавання телеграм; передавання факсимільне; посилання повідомин; посилання телеграм; супутниковий зв'язок; телеграфні послуги; послуги телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо телеконференцій; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки