Заявка на торговельну марку № m200816722 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200816722: job
(210)
Номер заявки
m200816722
(220)
Дата подання заявки
08.09.2008
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Передплачування газет (посередництво); збирання інформації до комп'ютерних баз даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; керування комп'ютерними файлами; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; служби працевлаштовування; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; написання рекламних текстів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розсилання поштою рекламних матеріалів; обробляння текстів; комплектування штату працівників; консультування щодо штату працівників; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.38:

Надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); комп'ютерне передавання повідомин і зображень; надавання доступу до баз даних; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надання чатів (форумів для дискусій) в інтернеті 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки