Свідоцтво на торговельну марку № 110197 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 110197 (заявка m200804749): citygid
(111)
Номер свідоцтва
110197
(210)
Номер заявки
m200804749
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
14.03.2018
(151)
Дата реєстрації знака
27.07.2009
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
13.03.2018
(220)
Дата подання заявки
13.03.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.07.2009, бюл. № 14/2009
(731)
Заявники

Коміссарук Борис Ізрайлевич;
Вул. Р. Люксембург, 20, кв. 16, м. Донецьк, 83000 (UA)

(732)
Власники

Коміссарук Борис Ізрайлевич;
Вул. Р. Люксембург, 20, кв. 16, м. Донецьк, 83000 (UA)

(740)
Довірена особа

Антошко Михайло Олексійович;
Пр. 40-річчя Жовтня, буд. 26, м. Київ-39, 03039, Україна

(750)
Адреса для листування

Антошко Михайло Олексійович;
Просп. 40-річчя Жовтня, 26, м. Київ, 03039 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; передплачування газет (посередництво); демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; досліджування ринкове; економічне прогнозування; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); допомога у комерційному або промисловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; написання рекламних текстів; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; консультування щодо штату працівників; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.41:

Обслуговування казино; обслуговування кінотеатрів; нічні клуби; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання) 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки