Свідоцтво на торговельну марку № 76460 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 76460 (заявка m200701441): укрнет; ykphet
(111)
Номер свідоцтва
76460
(210)
Номер заявки
m200701441
(151)
Дата реєстрації знака
10.05.2007
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
03.11.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
01.02.2017
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
01.02.2027
(220)
Дата подання заявки
01.02.2007
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.05.2007, бюл. № 6/2007
(731)
Заявники

Коміссарук Борис Ізрайлевич;
Вул. Р. Люксембург, 20, кв. 16, м. Донецьк, 83050 (UA)

(732)
Власники

Коміссарук Борис Ізрайлевич;
Вул. Р. Люксембург, 20, кв. 16, м. Донецьк, 83050 (UA)

(740)
Довірена особа

Антошко Михайло Олексійович;
Пр. 40-річча Жовтня, буд. 26, м. Київ, 03039

(750)
Адреса для листування

Антошко Михайло Олексійович;
Просп. 40-річчя Жовтня, 26, м. Київ, 39, 03039 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Імпортно-експортні агентства; інформування ділове; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; послуги телефонних відповідачів (для відсутніх абонентів); визначання громадської думки; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; керування справами в готелях; ділові довідки; ділове досліджування; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; передплачування газет (посередництво); ділове оцінювання; ділове розвідування; множення документів; демонстрування товарів; складання звітів про стан рахунків; допомога у комерційному або промисловому керуванні; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні справами; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; записування повідомин; експертування на ділову успішність; послуги щодо зв'язків з громадськістю; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; розповсюджування зразків; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; розміщування товарних вагонів за допомогою комп'ютера; консультування щодо штату працівників; оцінювання лісу (дерева) на пні; машинописні роботи; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; комплектування штату працівників; консультування щодо налагоджування справ; послуги щодо огляду преси; перевіряння рахунків (аудит); перенаймання приміщень; складання податкових декларацій; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; консультування фахове щодо підприємництва; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; оцінювання вовни; оформляння вітрин; готування платіжних документів; послуги стенографістів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; банківські операції; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; експертування податкове; житлове керування; житлові контори; зберігання цінностей; збирання коштів до добродійного фонду; збирання наймової плати; збирання пожертв; інформування про зміни біржового курсу; консультування щодо страхування; купування на виплат (в кредит); лізингування (довгострокове наймання) нерухомого майна; митне посередництво; морське страхування; надавання позики на виплат (в кредит); наймання на виплат (в кредит); обмінювання грошей; оцінювання антикваріату; оцінювання коштовностей; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметів нумізматики; ощадні банки; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; позикові агентства; позичання під заставу; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; страхове інформування; страхове посередництво; фінансове доброчинство; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове консультування; фінансове оцінювання (страхування, банківські операції, нерухоме майно); фінансування 

Кл.38:

Інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікацій); абонентський телеграфний зв'язок; послуги агентств телеграфного і телефонного інформування; наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; викликання по радіо чи по телефону (послуги); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); електронна пошта; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; агентства новин; радіотелефонний зв'язок; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення телевізійне; наймання (прокат) модемів; радіомовлення; передавання телеграм; передавання факсимільне; посилання повідомин; посилання телеграм; супутниковий зв'язок; телеграфні послуги; послуги телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо телеконференцій; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури 

Кл.39:

Наймання (прокат) інвалідних візків; інформування щодо зберігання (товарів) на складах; інформування щодо перевозіння; автобусне перевозіння; наймання (прокат) автомобілів; наймання (прокат) автомобілів перегонових; автомобільне перевозіння; буксирування транспортних засобів; баржеве перевозіння; влаштовування подорожей морських; наймання (прокат) водолазних дзвонів; наймання (прокат) водолазних костюмів; водопостачання; доставляння газет; доставляння повідомин; доставляння посилок; доставляння товарів; доставляння товарів поштою на замову; екскурсії туристські (оглядання пам'яток); енергорозподіляння; завантажування і розвантажування кораблів; залізничне перевозіння; наймання (прокат) зберігальних вмістищ; паркування автомобілів; наймання (орендування) місць на автостоянках; перевозіння броньованим транспортом; послуги водіїв; водорозподіляння; запускання супутників для інших; електророзподіляння; зберігання (товарів) на складах; зберігання даних чи документів на електронних носіях; зберігання товарів; керування шлюзами; наймання (прокат) коней; захищений транспорт для перевозіння коштовностей; послуги кур'єрів (посланців) (доставляння повідомин або товарів); ламання криги; буксирування; наймання (прокат) вагонів; перевозіння суднами вантажів; послуги щодо відправляння (експедування) вантажів; влаштовування подорожей; водіння транспортних засобів; водне перевозіння; наймання (орендування) гаражів; морське перевозіння; обгортання товарів; знімання суден з мілин; перевозіння меблів; підіймання затонулих суден; пілотування; пакування товарів; пасажирське перевозіння; перевозіння; посередництво у перевозінні; послуги щодо перевозіння; перевозіння і звалювання непотребу (сміття); перевозіння вантажними автомобілями; перевозіння возами (візками); перевозіння подорожувальників; переносіння вантажу; повітряне перевозіння; попереднє замовляння подорожей; поромне перевозіння; посередництво в морському перевозінні; супроводжування подорожувальників; попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; посередництво у фрахтуванні; річкове перевозіння; наймання (фрахтування) суден для перевозіння вантажів; сховища для човнів; проводіння суден (лоцманські послуги); прогулянкові човни (послуги); наймання (прокат) рефрижераторів; розвантажування вантажів; санітарне перевозіння; рятувальні операції (перевозіння); послуги щодо рятування майна; рятування на воді; наймання (орендування) складів; трамвайне перевозіння; рятування суден; наймання (орендування) укритих стоянок для транспортних засобів; наймання (прокат) транспортних засобів; послуги таксі; наймання (прокат) пасажирських транспортних засобів; транспортування трубопроводами; трубопровідне переміщування; туристські агентства (крім попереднього замовляння готелів); наймання (прокат) холодильників; наймання (прокат) човнів 

Кл.40:

Інформування щодо обробляння матеріалів; барвлення (фарбування); вибілювання тканин; виготовляння хутряних виробів на замову; обробляння вовни; надавання вогнетривкість тканинам; обробляння води; надавання водонепроникності тканинам; гальванопокривання; гальванування (цинкування); гончарні роботи; гравіювання; обробляння деревини; дрібнення; дублення; друкування малюнків, креслеників тощо; золочення; барвлення текстилю; барвлення тканин; барвлення хутра; переробляння відходів; вишивання; вулканування (обробляння матеріалів); зрубування і розпилювання дерева (лісу); друкування; золочення гальванічне; друкування офсетне; послуги зубних техніків; виробляння енергії; друкування літографічне; друкування фотографій; знезаражування небезпечних матеріалів; обробляння кіноплівки; кадміювання; каландрування тканин; наймання (прокат) генераторів; забивання тварин; книгооправні (палітурні) роботи; ковальські роботи; послуги щодо відокремлювання кольорів; копіювання ключів; виготовляння котлів; кравецькі послуги; лазерне розмічання; ламінування; міднення котлів; лиття металів; остаточне обробляння текстилю; остаточне обробляння паперу; переробляння одягу; лимарні роботи (шорно-сідельні); лискування абразивами; лискування хутра; лудіння; обробляння металів; термообробляння металів; металування (покривання металами); млинарство; нікелювання; накидання основ (ткацтво); намагнічування; обробляння нафти; облямовування (окантовування) тканин; набивання опудал; нищення сміття і непотребу; обрамовування художніх виробів; очищання поверхонь остаточне; пиляння (пилорамне); вичавлювання (товчення) плодів; шліфування оптичного скла; обробляння паперу; паяння; очищання повітря; наймання (прокат) плетільних машин; проявляння фотоплівок; протизминове обробляння тканин; протимолеве обробляння текстилю; протимолеве обробляння хутра; рафінування; розкроювання тканин; переробляння сміття і відходів; дезодорування повітря; попереднє збігання тканин (обробляння, що примушує збігтися); сатинування хутра; освіжання повітря; складальні роботи на замову; склодувні роботи; тонування шибок покривами; консервування харчів та напоїв; спалювання сміття і непотребу; сортування відходів та вторинної сировини (переробляння); обробляння текстилю; стьобання (швацьке); обробляння тканин; фотогравіювання; обробляння шкіри вичиненої (ременю); шліфування; сріблення; стругання (верстатне); надавання вогнетривкості текстилю; надавання вогнетривкості тканинам; фрезування; копчення харчів; трафаретне друкування; фарбування взуття; фотографічне набирання текстів; хромування; остаточне обробляння хутра; шиття одягу; фарбування шкіри вичиненої (ременю); вичинювання шкур 

Кл.45:

Відмикання секретних замків; влаштовування релігійних зборів; складання гороскопів; детективні (розшукові) агентства; влаштовування зустрічей; послуги крематоріїв; особиста охорона; нічна охорона; наймання (прокат) одягу вечірнього; послуги пожежників; пошуки зниклих людей; наймання (прокат) одягу; охорона цивільна; похорони; похоронні контори; стеження за охоронною сигналізацією; супроводжування; послуги щодо усиновлювання; шлюбні агентства 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки