Свідоцтво на торговельну марку № 138386 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 138386 (заявка m200911751): tvgid
(111)
Номер свідоцтва
138386
(210)
Номер заявки
m200911751
(151)
Дата реєстрації знака
10.05.2011
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
08.01.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.09.2019
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
08.01.2020
(220)
Дата подання заявки
16.09.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.05.2011, бюл. № 9/2011
(731)
Заявники

Коміссарук Борис Ізрайлевич;
Вул. Р. Люксембург, 20, кв. 16, м. Донецьк, 83000 (UA)

(732)
Власники

Коміссарук Борис Ізрайлевич;
Вул. Р. Люксембург, 20, кв. 16, м. Донецьк, 83000 (UA)

(740)
Довірена особа

Антошко Михайло Олексійович;
Пр. 40-річчя Жовтня, буд. 26, м. Київ, 03039

(750)
Адреса для листування

Антошко Михайло Олексійович;
Просп. 40-річчя Жовтня, 26, м. Київ, 03039 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Електронні видання завантажні; електронні оповіщальні дошки; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані) 

Кл.45:

Персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона; складання гороскопів; реєстрування доменних імен (правничі послуги); влаштовування зустрічей; розслідування особистого минулого 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 257924 (заявка m201717100): tvoya gaia; vtg; tvg; твоя гайя
*257924 m201717100