Свідоцтво на торговельну марку № 217790 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 217790 (заявка m201608657): регіонгаз збут
(111)
Номер свідоцтва
217790
(210)
Номер заявки
m201608657
(151)
Дата реєстрації знака
10.10.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.04.2026
(220)
Дата подання заявки
19.04.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.10.2016, бюл. № 19/2016
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; блакитний; зелений;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіональна газова компанія»;
Вул. Мечникова, ###, ### поверх, м. Київ, 01601 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Стверджені гази на промислові потреби; газоочищальні речовини; газопоглиначі (хімічно активні речовини); добавки очищальні до бензину; бензойна кислота; метилбензол; метан; метилбензен 

Кл.4:

Генераторний газ; гази стверджені (паливо); газойль; дизельне паливо; нафтовий газ; паливний газ; бензин; бензол; газолін; гас; нафта, сира або перероблена; нафтове паливо (рідке або скраплене); скарбюровані паливні суміші; паливо; моторне паливо; етанол (паливо) 

Кл.39:

Транспортування трубопроводами; розподіляння енергії; завантажувально-розвантажувальні роботи; зберігання товарів; зберігання на складах; зберігання; інформування щодо зберігання; фізичне зберігання даних або документів, записаних на електронних носіях; перевезення; інформування щодо перевезення; посередницькі послуги у перевезенні; орендування складів 

Інші торговельні марки цього власника