Свідоцтво на торговельну марку № 308103 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 308103 (заявка m202025751): ргк
(111)
Номер свідоцтва
308103
(210)
Номер заявки
m202025751
(151)
Дата реєстрації знака
10.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
03.12.2030
(220)
Дата подання заявки
03.12.2020
(441)
Дата публікації заявки
29.12.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.11.2021, бюл. № 45/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; білий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Гончарук Наталія Олександрівна;
Вул. Московська, 32/2, 8-й поверх, м. Київ, 01010

(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіональна газова компанія»;
Вул. Московська, 32/2, 8-й поверх, м. Київ, 01010 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Метан; препарати для очищання газу; бензол; стверджені гази на промислові потреби; метилбензол; газопоглиначі (хімічно активні речовини); бензойна кислота; метилбензен. 

Кл.4:

Бензин; газойль; дизельне паливо; гази стверджені (паливо); генераторний газ; паливний газ; гас; електрична енергія; нафта сира або перероблена; нафтове паливо; паливо; етанол (паливо). 

Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошукова оптимізація для сприяння продажам; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування зовнішнє; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги. 

Кл.36:

Аналізування фінансове; орендування нерухомого майна; орендування офісів (нерухомого майна); фінансове керування; фінансове консультування. 

Кл.37:

Трубопровідні слюсарно-технічні роботи; встановлювання і ремонтування опалювального обладнання; підводне споруджування; консультування щодо споруджування. 

Кл.39:

Транспортування трубопроводами; розподіляння електричної енергії; розподіляння енергії; завантажувально-розвантажувальні роботи; зберігання на складах; зберігання; зберігання товарів; забезпечування інформацією щодо перевезень; забезпечування інформацією щодо послуг зі зберігання; перевезення; посередницькі послуги у перевезенні. 

Кл.42:

Енергоаудит; консультування у сфері енергозбереження; електронний моніторинг операцій за кредитними картками для виявляння шахрайств через мережу Інтернет; послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології для виконання комерційних операцій в електронній торгівлі; послуги з хостингу вебсайтів; прокат вебсерверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; хостинг серверів; консультування щодо інформаційних технологій (IT). 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки