Заявка на торговельну марку № m202103558 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202103558: показання? вжух і вільний. завантажуй у мобільний. сто чотири юей. просто, зручно; cto
(210)
Номер заявки
m202103558
(220)
Дата подання заявки
18.02.2021
(441)
Дата публікації заявки
04.03.2021
(731)
Заявники
(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіональна газова компанія»;
Вул. Московська, ###, м. Київ, 01010 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги щодо зв'язків з громадськістю; рекламування; рекламування зовнішнє; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги. 

Інші торговельні марки цього власника