Свідоцтво на торговельну марку № 174284 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 174284 (заявка m201301776): регіональна газова компанія
(111)
Номер свідоцтва
174284
(210)
Номер заявки
m201301776
(151)
Дата реєстрації знака
12.08.2013
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.02.2023
(220)
Дата подання заявки
06.02.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.08.2013, бюл. № 15/2013
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; блакитний; оранжевий; світло-оранжевий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіональна газова компанія»;
Вул. Мечникова, ###, ### поверх, м. Київ, 01601 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Гази стверджені на промислові потреби; газоочищальні речовини; газопоглиначі (хімічно активні речовини); очищальні добавки до бензину; бензойна кислота; метилбензол; метан; метилбензен. 

Кл.4:

Газ генераторний; гази стверджені (паливо); газойль; нафтовий газ; паливний газ; газолін; гас; нафта, сира або перероблена; нафтове паливо (рідке або скраплене); паливні суміші скарбюровані; паливо; паливо моторне; етанол (паливо); бензин; бензол. 

Кл.37:

Прокладання і технічне доглядання нафтопроводів; прокладання (споруджування) і технічне доглядання газопроводів; встановлювання і лагодження опалювального устатковання; підводне споруджування; трубопровідні слюсарно-технічні роботи. 

Кл.39:

Трубопровідне переміщування; енергорозподіляння; завантажувально-розвантажувальні роботи; наймання (прокат) зберігальних вмістищ; фізичне зберігання даних чи документів на електронних носіях; зберігання товарів на складах; інформування щодо зберігання (товарів) на складах; зберігання товарів; перевозіння; інформування щодо перевозіння; посередництво у перевозінні; послуги щодо перевозіння; наймання (орендування) складів. 

Інші торговельні марки цього власника