Свідоцтво на торговельну марку № 333646 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 333646 (заявка m202117472): rgc metering
(111)
Номер свідоцтва
333646
(210)
Номер заявки
m202117472
(151)
Дата реєстрації знака
31.05.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.07.2031
(220)
Дата подання заявки
20.07.2021
(441)
Дата публікації заявки
31.08.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
31.05.2023, бюл. № 22/2023
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

темно-синій;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіональна газова компанія»;
Вул. Московська, 32/2, 8-й поверх, м. Київ, 01010 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Лічильники; газометри (вимірювальні інструменти); манометри; термометри, крім призначених на медичні потреби; витратоміри; вимірювальні пристрої. 

Кл.42:

Калібрування (вимірювання). 

Інші торговельні марки цього власника