Заявка на торговельну марку № m202208075 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202208075: dso
(210)
Номер заявки
m202208075
(220)
Дата подання заявки
14.07.2022
(441)
Дата публікації заявки
14.09.2022
(731)
Заявники
(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіональна газова компанія»;
Вул. Московська, ###, ### поверх, м. Київ, 01010 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Метан; препарати для очищання газу; бензол; стверджені гази на промислові потреби; метилбензол; газопоглиначі (хімічно активні речовини); бензойна кислота; метилбензен. 

Кл.4:

Бензин; газойль; дизельне паливо; гази стверджені (паливо); генераторний газ; паливний газ; гас; електрична енергія; нафта сира або перероблена; нафтове паливо; паливо; етанол (паливо). 

Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошукова оптимізація для сприяння продажам; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування зовнішнє; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги. 

Кл.36:

Аналізування фінансове; орендування нерухомого майна; орендування офісів (нерухомого майна); фінансове керування; фінансове консультування. 

Кл.37:

Трубопровідні слюсарно-технічні роботи; встановлювання і ремонтування опалювального обладнання; підводне споруджування; консультування щодо споруджування. 

Кл.39:

Транспортування трубопроводами; розподіляння електричної енергії; розподіляння енергії; завантажувально-розвантажувальні роботи; зберігання на складах; зберігання; зберігання товарів; забезпечування інформацією щодо перевезень; забезпечування інформацією щодо послуг зі зберігання; перевезення; посередницькі послуги у перевезенні. 

Кл.42:

Енергоаудит; консультування у сфері енергозбереження; електронний моніторинг операцій за кредитними картками для виявляння шахрайств через мережу Інтернет; послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології для виконання комерційних операцій в електронній торгівлі; послуги з хостингу вебсайтів; прокат вебсерверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; хостинг серверів; консультування щодо інформаційних технологій (IT). 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 222399 (заявка m201517493): dso; dos; девушка с обложки
*222399 m201517493