Свідоцтво на торговельну марку № 288974 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 288974 (заявка m202002987): ргк
(111)
Номер свідоцтва
288974
(210)
Номер заявки
m202002987
(151)
Дата реєстрації знака
28.12.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.02.2030
(220)
Дата подання заявки
14.02.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
28.12.2020, бюл. № 24/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

блакитний;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Гончарук Наталія Олександрівна;
Вул. Московська, 32/2, 8-й поверх, м. Київ, 01010

(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіональна газова компанія»;
Вул. Московська, 32/2, 8-й поверх, м. Київ, 01010 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Метан; препарати для очищання газу; бензол; стверджені гази на промислові потреби; метилбензол; газопоглиначі (хімічно активні речовини); бензойна кислота; метилбензен. 

Кл.4:

Бензин; газойль; дизельне паливо; гази стверджені (паливо); генераторний газ; паливний газ; гас; електрична енергія; нафта сира або перероблена; нафтове паливо; паливо; етанол (паливо). 

Кл.37:

Трубопровідні слюсарно-технічні роботи; встановлювання і ремонтування опалювального обладнання; підводне споруджування. 

Кл.39:

Транспортування трубопроводами; розподіляння електричної енергії; завантажувально-розвантажувальні роботи; зберігання на складах; зберігання; зберігання товарів; забезпечування інформацією щодо перевезень; забезпечування інформацією щодо послуг зі зберігання; перевезення; посередницькі послуги у перевезенні. 

Кл.42:

Енергоаудит; консультування у сфері енергозбереження. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки