Заявка на торговельну марку № 2002054269 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № 2002054269: cd-cola
(210)
Номер заявки
2002054269
(220)
Дата подання заявки
28.05.2002
(731)
Заявники

Чеславський Олег Євгенович;
Вул. Дарвіна, ###, кв. ###, м. Київ, ###, 01004 (UA)

(750)
Адреса для листування

Чеславський Олег Євгенович;
Вул. Дарвіна, ###, кв. ###, м. Київ, ###, 01004 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Оптичні носії інформації 

Кл.35:

Сприяння продажеві 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки