Свідоцтво на торговельну марку № 116437 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 116437 (заявка m200815197): digi pack; раск
(111)
Номер свідоцтва
116437
(210)
Номер заявки
m200815197
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
09.08.2018
(151)
Дата реєстрації знака
25.12.2009
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
08.08.2018
(220)
Дата подання заявки
08.08.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.12.2009, бюл. № 24/2009
(731)
Заявники

Чеславський Олег Євгенович;
Вул. Дарвіна, ###, кв. ###, м. Київ, 01004 (UA)

(732)
Власники

Чеславський Олег Євгенович;
Вул. Дарвіна, ###, кв. ###, м. Київ, 01004 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Сметана Василь Васильович;
А/с 210, м. Київ, 34, 01034

(750)
Адреса для листування

Сметана В. В.;
А/с 210, м. Київ, 34, 01034 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Афіші; об'яви; брошури; буклети; візитки; вивіски, таблички паперові або картонні; видання друкові (друковані); газети; друкарська продукція; дошки паперові або картонні для афіш, об'яв, брошур; етикетки, крім тканинних; журнали (періодичні видання); календарі; календарі-довідники; проспекти рекламні. 

Інші торговельні марки цього власника