Свідоцтво на торговельну марку № 137898 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 137898 (заявка m201002231): ам; ма; vam; vma; avm; amv; mva; mav; ж; лл; vv; advertising media; медіа
(111)
Номер свідоцтва
137898
(210)
Номер заявки
m201002231
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
19.02.2020
(151)
Дата реєстрації знака
26.04.2011
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.02.2020
(220)
Дата подання заявки
18.02.2010
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.04.2011, бюл. № 8/2011
(731)
Заявники

Чеславський Олег Євгенович;
Вул. Дарвіна, ###, кв. ###, м. Київ, 01004 (UA)

(732)
Власники

Чеславський Олег Євгенович;
Вул. Дарвіна, ###, кв. ###, м. Київ, 01004 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Мазур О. Р.;
А/с 120, м. Київ, 01034

(750)
Адреса для листування

Мазур О. Р.;
А/с 120, м. Київ, 01034 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама; реклама поштою; рекламні агентства; розповсюджування рекламних матеріалів; рекламування через комп'ютерну мережу; розсилання поштою рекламних матеріалів; розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, асортименту товарів поліграфічної продукції, оптичних носіїв інформації, для забезпечення покупцям зручного огляду та придбання цих товарів; телевізійне рекламування; сприяння продажеві (посередництво). 

Інші торговельні марки цього власника