Свідоцтво на торговельну марку № 176564 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 176564 (заявка m201220283): time seller
(111)
Номер свідоцтва
176564
(210)
Номер заявки
m201220283
(151)
Дата реєстрації знака
25.09.2013
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.11.2022
(220)
Дата подання заявки
22.11.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.09.2013, бюл. № 18/2013
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Чеславський Олег Євгенович;
Вул. Дарвіна, ###, кв. ###, м. Київ, 01004 (UA)

(732)
Власники

Чеславський Олег Євгенович;
Вул. Дарвіна, ###, кв. ###, м. Київ, 01004 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Богданович Петро Михайлович;
Вул. Зоологічна, 4 А, кв. 13, м. Київ, 04119

(750)
Адреса для листування

Богданович П. М.;
Вул. Зоологічна, 4 А, кв. 13, м. Київ, 04119 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; бухгалтерський облік, у тому числі ведення платіжних відомостей та кадрового документообігу; вивчання ринку; визначання громадської думки; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами, у тому числі в отримуванні та відправлянні поштової кореспонденції і документів; множення документів; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; дорадча допомога в діловому керуванні; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування комп'ютерними файлами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; комплектування штату працівників; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; наймання місця на рекламу; наймання рекламних матеріалів; служби працевлаштовування; послуги служб працевлаштовування з пошуку наявних вільних посад у штаті працівників за допомогою засобів зв'язку, у тому числі в мережі інтернет; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; послуги секретарів; статистичне інформування; телевізійне рекламування; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби. 

Інші торговельні марки цього власника