Свідоцтво на торговельну марку № 137897 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 137897 (заявка m201002230): cdcola digital solutions for business
(111)
Номер свідоцтва
137897
(210)
Номер заявки
m201002230
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
19.02.2020
(151)
Дата реєстрації знака
26.04.2011
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.02.2020
(220)
Дата подання заявки
18.02.2010
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.04.2011, бюл. № 8/2011
(731)
Заявники

Чеславський Олег Євгенович;
Вул. Дарвіна, ###, кв. ###, м. Київ, 01004 (UA)

(732)
Власники

Чеславський Олег Євгенович;
Вул. Дарвіна, ###, кв. ###, м. Київ, 01004 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Мазур О. Р.;
А/с 120, м. Київ, 01034

(750)
Адреса для листування

Мазур О. Р.;
А/с 120, м. Київ, 01034 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Дизайн промисловий; дублювання комп'ютерних програм; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; дизайн пакування (послуги); розміщування комп'ютерних веб-сайтів. 

Інші торговельні марки цього власника