Свідоцтво на торговельну марку № 117004 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 117004 (заявка m200814584): nika; game
(111)
Номер свідоцтва
117004
(210)
Номер заявки
m200814584
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
30.07.2018
(151)
Дата реєстрації знака
11.01.2010
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.07.2018
(220)
Дата подання заявки
29.07.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
11.01.2010, бюл. № 1/2010
(731)
Заявники

Чеславський Олег Євгенович;
Вул. Дарвіна, ###, кв. ###, м. Київ, 01004 (UA)

(732)
Власники

Чеславський Олег Євгенович;
Вул. Дарвіна, ###, кв. ###, м. Київ, 01004 (UA)

(750)
Адреса для листування

Сметана В. В.;
А/с ###, м. Київ, 01034 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Голограми; диски оптичні; програмний статок комп'ютерів записаний; комп'ютерні ігри; комп'ютерні програми; комп'ютерні програми записані; оптичні носії інформації. 

Інші торговельні марки цього власника