Заявка на торговельну марку № m201501010 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201501010: kiev.cd
(210)
Номер заявки
m201501010
(220)
Дата подання заявки
29.01.2015
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Чеславський Олег Євгенович;
Вул. Дарвіна, ###, кв. ###, м. Київ, 01004 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Петров Олександр Геннадійович;
Вул. Бальзака, 79, кв. 83, м. Київ, 02097 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; менеджмент в сфері бізнесу; адміністративна діяльність в сфері бізнесу; офісна служба 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки