Свідоцтво на торговельну марку № 28253 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 28253 (заявка 2000083686): зб; х; ф; 36
(111)
Номер свідоцтва
28253
(210)
Номер заявки
2000083686
(151)
Дата реєстрації знака
15.11.2002
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
06.05.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.08.2010
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
21.08.2030
(220)
Дата подання заявки
21.08.2000
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.11.2002, бюл. № 11/2002
(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»;
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03134 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні та ветеринарні препарати 

Інші торговельні марки цього власника